سازگار با محیط زیست، همگام با تکنولوژی

نی نوشیدنی تتراپک

مشخصات فنی:

رنگ شیشه‌ای یا رنگی

مورد مصرف:

انواع پاکت‌های تتراپک شیر و آبمیوه

نی بادکنک

مشخصات فنی:

رنگ شیشه‌ای یا رنگی

مورد مصرف:

انواع بادکنک‌های تبلیغاتی

نی آیس پک ۱۲ میل

مشخصات فنی:

طول ۲۰ سانتی‌متر، قطر داخلی ۱۱-۱۲ میلی‌متر
رنگ: رنگی (تا ۴ خط عمودی و یا مارپیچ)

مورد مصرف:

انواع نوشیدنی، آبمیوه و آیس‌پک

نی فانتزی (مارپیچ) 10 میل

مشخصات فنی:

طول ۲۷ سانتی‌متر، قطر داخلی ۱۰ میلی‌متر
رنگ شیشه‌ای و رنگی

مورد مصرف:

انواع نوشیدنی و آبمیوه

نی تاشو

مشخصات فنی:

طول ۲۴ سانتی‌متر، قطر داخلی ۵ میلی‌متر
رنگ شیشه‌ای و رنگی

مورد مصرف:

انواع نوشیدنی و آبمیوه

نی فانتزی ۶ میل

مشخصات فنی:

طول ۲۷ سانتی‌متر، قطر داخلی ۶ میلی‌متر
رنگ شیشه‌ای و رنگی

مورد مصرف:

انواع نوشیدنی و آبمیوه

نی فانتزی (مارپیچ) ۸ میل

مشخصات فنی:

طول ۲۷ سانتی‌متر، قطر داخلی ۸ میلی‌متر
رنگ شیشه‌ای و رنگی

مورد مصرف:

انواع نوشیدنی و آبمیوه

نی کافه گلاسه

مشخصات فنی:

طول ۲۰ سانتی‌متر، قطر داخلی ۵/۷ میلی‌متر
رنگ شیشه‌ای و رنگی

مورد مصرف:

انواع نوشیدنی و آبمیوه

نی مک دونالد

مشخصات فنی:

طول ۱۸ سانتی‌متر، قطر داخلی ۵/۷ میلی‌متر
رنگ قرمز ساده و رنگی

مورد مصرف:

انواع نوشیدنی و آبمیوه

نی نوشابه ساده

مشخصات فنی:

طول ۲۶ سانتی‌متر، قطر داخلی ۵/۵ میلی‌متر
رنگ شیشه‌ای و رنگی

نی هات چاکلت

مشخصات فنی:

طول ۲۰ سانتی‌متر، قطر داخلی ۸ میلی‌متر
رنگ شیشه‌ای و رنگی

مورد مصرف:

انواع نوشیدنی و آبمیوه